Zbiranje predlogov in odzivov filmske stroke na predlog sprememb Pravilnika

31. maj 2022
Pisne predloge in odzive na predlog Pravilnika sprejemamo na info@sfc.si do vključno ponedeljka, 4. julija 2022

Skladno s sprejeto Strategijo Slovenskega filmskega centra, javne agencije RS za obdobje 2020-2024 in strukturiranim dialogom s predstavniki organiziranih filmskih društev, je Agencija pripravila nov predlog Pravilnika Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije o financiranju filmskih in avdiovizualnih projektov, ki ureja področje filmskih in avdiovizualnih projektov, ki jih financira Agencija.

Predlog Pravilnika bi nadomestil veljavni Pravilnik o izvedbi postopka izbire projektov in programov, pogojih in merilih za izbor projektov in programov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/17 in 27/19).

Ob predlogu Pravilnika objavljamo vsebinska pojasnila, ki utemeljujejo usmeritve in rešitve predlaganih spremembe.

Objavljen predlog je nelektorirana verzija.

Agencija sprejema na info@sfc.si vse pisne predloge in odzive na predlog Pravilnika do vključno ponedeljka, 4. julij 2022.


Priloge