Informacija za javne zavode, javni agenciji in javni sklad s področja kulture o sprejemu Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 – št. 70

05. januar 2022
Prejeto s strani Ministrstva za kulturo RS z dne 04. 01. 2022

Informacije za javne zavode, javni agenciji in javni sklad s področja kulture glede omejitev izvajanja kulturnih dejavnosti in druge splošne informacije z dne 04. 01. 2022 se nahajajo v prilogi.

Priloge