Imenovanje Uršule Menih Dokl za predstavnico Republike Slovenije v upravnem odboru Eurimages

26. februar 2021
Vlada je na 59. seji imenovala Uršulo Menih Dokl za predstavnico Republike Slovenije v upravnem odboru Eurimages do 31. 12. 2021.

Republika Slovenija je podpisnica delnega sporazuma Sveta Evrope za ustanovitev sklada Eurimages, ki deluje kot sklad Sveta Evrope za koprodukcijo, distribucijo in prikazovanje evropskih kinematografskih del.

Država partnerica v Upravnem odboru sklada Eurimages imenuje svojega predstavnika.

Ministrstvo za kulturo je doslej nacionalnega predstavnika izbiralo na podlagi javnega poziva, ki je vključeval tudi elemente strokovnega in poklicnega poznavanja filmskega področja, saj je bila naloga nacionalnega predstavnika tudi odločanje o dodeljevanju vseh finančnih pomoči, konkretno pa zlasti ocenjevanje prijavljenih projektov na javne pozive sklada v koprodukcijskih delovnih skupinah. Te naloge nacionalni predstavnik v skladu z spremembo resolucije Sveta ne bo več opravljal.

Ker do konca leta 2021 sklad Eurimages še deluje v skladu z veljavno resolucijo, 1. januarjem 2022 pa bo začela izvajati reforma v celoti, vlada predlaga da se do konca leta 2021 v upravni odbor imenuje Uršula Menih Dokl. Ga. Uršula Menih Dokl je v. d. generalne direktorice Direktorata za medije. V okviru dela skrbi za oblikovanje zakonskih in sistemskih rešitev za medije in avdiovizualne dejavnosti. Po izobrazbi je univ. dipl. literarni komparativist in francist.

Vir: Ministrstvo za kulturo