Zveza DSFU poziva producente k prijavi za najboljši mednarodni celovečerni film (mednarodni oskar) 2021

28. avgust 2020
Rok za prijavo filmov: najpozneje do petka, 9. oktobra 2020

Spoštovani,

zaradi svetovne pandemije, ki jo povzroča koronavirus / covid-19, je Akademija za filmsko umetnost in znanost (The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, na kratko AMPAS) na svoji spletni strani oscars.org objavila nova pravila za 93. podelitev oskarjev, ki bo 25. 04. 2021.

Zaradi novih pravil, poziv objavljamo ponovno.

Kategorija, v kateri tekmujejo najboljši celovečerni filmi v neangleških jezikih, se imenuje »Najboljši mednarodni celovečerni film«. Vabimo vas, da posredujete predloge za slovenski film, ki se bo potegoval za to nominacijo.

Svoje predloge z osnovnimi tehničnimi podatki o filmu in avtorjih ter priloženo prijavnico z izjavo posredujte po elektronski pošti na info@zdsfu.si najpozneje do petka, 9. oktobra 2020, do 24.00.

Za morebitna dodatna pojasnila so dosegljivi na istem elektronskem naslovu.
Podrobnejše informacije v zvezi s propozicijami poziva dobite TUKAJ (Pravila št. 13).

Člani strokovne komisije (izbrani na predlog filmskih združenj Zveze DSFU) si bodo prijavljene filme ogledali konec oktobra in izbrali slovenski film, ki se bo potegoval za to prestižno nagrado.

Producent izbranega filma bo po izboru pozvan k predložitvi popolne dokumentacije in potrebnega gradiva (rok za dostavo zahtevanega gradiva bo 10. november 2020; prijavnemu gradivu je treba med drugim priložiti 1 DCP in 50 DVD kopij filma z angleškimi podnapisi).

Producenti lahko prijavite film, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- da gre za celovečerni film, ki je nastal zunaj ZDA in ima večinoma neangleške dialoge;
- da je bila/bo uradna kinematografska premiera filma v Sloveniji med 1. oktobrom 2019 in 31. decembrom 2020;
- da je bil (bo) film po uradni premieri najmanj sedem dni zaporedoma v redni kinematografski distribuciji;
- da film v nobeni različici (npr. televizijski, DVD, internetni, na letalih, …) ni bil distribuiran pred uradno kinematografsko premiero;
- da je film opremljen s točnimi in berljivimi angleškimi podnapisi;
da je bil film avtorsko večinsko narejen z ustvarjalci s stalnim bivališčem v Sloveniji;
- filmi, izbrani v posamezni državi, ki so imeli predhodno načrtovano kino premiero, a so bili namesto tega uvodoma prikazovani preko uglednega komercialnega pretočnega kanala ali platforme za ogled na zahtevo, se lahko potegujejo za nagrado pod naslednjimi pogoji:
- da Akademiji posredujejo dokumentacijo (izvirne dokumente in prevode v angleščino) vladnih odločb o datumih zaprtja kina; predhodnih napovedi premiere ter pogodb za predvajanje po pretočnih kanalih oz. platformah za ogled na zahtevo. Film mora biti na ogled najmanj sedem zaporednih dni. Zgolj objava o pretočnem predvajanju na festivalskih kanalih ne zadošča kot dokazilo;
- da bo film na voljo na varni spletni strani za člane Akademije/v Projekcijski sobi Akademije 60 dni po datumu razglasitve komisije, ki je film uvrstila v tekmovalni izbor;
- da izpolnjuje vse druge zahteve iz poziva;
- da bi filmi lažje izpolnili zahteve po kino distribuciji, bo Akademija omogočila, da se filmi predvajajo tudi zunaj države, iz katere je film, pod pogojem, prvič, da je film predvajan vsaj sedem dni zapored v komercialnem kinu in s plačljivimi vstopnicami, in drugič, da je predvajan zunaj ZDA in njenega ozemlja.

Zaradi svetovne pandemije, ki jo povzroča koronavirus / covid-19, se lahko na podlagi nacionalnih smernic, vladnih odločb in odločitev Akademije spremenijo vsi datumi in določila v zvezi s pravili in pogoji za 93. podelitev nagrad.

Priloga: prijavni obrazec z izjavami.

Priloge