Javno povabilo k oddaji predlogov za prejemnika nagrade Metoda Badjure za življenjsko delo na področju filmskega ustvarjanja

12. junij 2020
Rok za oddajo predlogov: 17. julij 2020

Predloge za prejemnika nagrade morajo predlagatelji s pripisom »Ne odpiraj - Badjurov nagrajenec« posredovati Slovenskemu filmskemu centru, javni agenciji Republike Slovenije, Miklošičeva c. 38/V, 1000 Ljubljana. Predlogi bodo upoštevani kot pravočasni, če bodo zadnji dan roka oddani priporočeno na pošti ali osebno v tajništvu Slovenskega filmskega centra, javne agencije RS do 15. ure.

Besedilo javnega povabila in pogoji prijave se nahajajo v prilogi.

Priloge