OBVESTILO PRIJAVITELJEM IN PARTNERJEM Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije

01. junij 2020
Roki prijav na javne razpise, ki so v teku in obisk strank v času uradnih ur.

Spoštovani,

kljub razglasitvi konca epidemije v Sloveniji je potrebno še naprej dosledno upoštevati vsa priporočila pristojnih institucij, zlasti NIJZ in strokovne skupine Ministrstva za zdravje. Ne glede na spodbudno umirjanje nevarnost širjenja virusa še vedno obstaja, zato je treba dosledno upoštevati medsebojno razdaljo, higieno rok in kašlja ter izolirati bolne. V zaprtih javnih prostorih sta obvezna razkuževanje rok (nošenje maske oziroma rute ali šala glede na sprotna navodila NIJZ).

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep, da od 1. 6. 2020 dalje prenehajo razlogi za začasne ukrepe po Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 74/20.

To pomeni, da se vsi roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah, ki so bili za čas veljavnosti tega zakona, iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov v skladu z 2. členom tega zakona, in sicer 9. 6. 2020. Ne glede na to vas obveščamo, da so podaljšani roki prijav na javne razpise, ki so v teku, navedeni na tej spletni povezavi.

Kontaktne in pooblaščene osebe v zvezi z razpisi
Javni razpis za sofinanciranje realizacije avdiovizualnih projektov – 2020 in Javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih kratkometražnih filmskih projektov – 2020; Martin Steblovnik: martin.steblovnik@sfc.si in Lidija Zajec: lidija.zajec@sfc.si.

Javni razpis za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji – 2020 in Javni razpis za sofinanciranje projektov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji – 2020; Manca Planinc: manca.planinc@sfc.si in Martin Steblovnik: martin.steblovnik@sfc.si.

Vsi zaposleni in deležniki so dolžni dosledno upoštevati vse uveljavljene preventivne ukrepe.
Z upoštevanjem ukrepov želimo:
- prispevati k zmanjšanju vpliva nalezljive bolezni na celotno življenje in delovanje v delovnem okolju ter širše;
- zagotoviti učinkovito ukrepanje posameznika in zaposlenih v primeru pojava koronavirusa z možnostjo širjenja med zaposlenimi ter
- zmanjšati vpliv nalezljive bolezni na obolevnost.

V skladu s sklepom direktorice delo zaposlenih na Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (v nadaljevanju SFC) z dnem 06. 05. 2020 ne poteka več od doma, s čimer se zaposlenim dovoli prisotnost na delovnem mestu, stranke pa ob predhodni napovedi, v času uradnih ur, sprejemamo od 01. 06. 2020 dalje, pri čemer se strogo upošteva naslednje ukrepe:

- sestanki s strankami bodo do nadaljnjega potekali izključno v sejni sobi, pri čemer se zagotovi in upošteva varnostna razdala med obema - 1,5 – 2 metra;
- sestanka se lahko udeleži največ 5 oseb, od tega največ 1 oseba iz posamezne institucije;
- vse stranke in vsi, ki delo opravljajo v prostorih SFC morajo dosledno upoštevati vsa varnostna pravila (varnostna razdalja, umivanje ter razkuževanja rok, higieno kašlja);
- ob prihodu na SFC si je vsak od zaposlenih in strank ob vhodu dolžan razkužiti roke;
-
kdor kaže znake bolezni, naj obvezno ostane doma in se izogiba stiku z ljudmi!

Osnovni preventivni ukrepi za vse posameznike
Osnovni preventivni ukrepi so eden izmed ključnih ukrepov, ki jih mora upoštevati vsak posameznik:
- izogibajte se tesnim stikom z ljudmi;
- dosledno upoštevanje politike ne rokovanja;
- upoštevajte higieno kašlja in kihanja. Pravilna higiena kašlja je prikazana na tem spletnem naslovu;
- ne dotikamo se obraza z nečistimi rokami;
- dosledno izvajajte higieno rok. Roke si temeljito umivajte z milom in pod tekočo toplo vodo vsaj 30 sekund. V kolikor milo in voda nista dostopna, si roke razkužite z razkužilom za roke, ki vsebuje vsaj 60% alkohola;
- izogibajte se zaprtim prostorom, kjer se zadržuje večje število ljudi;
- če imate znake bolezni, ostanite doma, se izogibajte stiku z drugimi osebami ter obvestite osebnega zdravnika po telefonu o simptomih.

Ostanimo zdravi in pazimo drug na drugega!