OBVESTILO PRODUCENTOM IN DRUGIM IZVAJALCEM PROJEKTOV

18. maj 2020
Aktivnosti SFC

Obveščamo vas, da v skladu s sklepom direktorice delo zaposlenih na Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (v nadaljevanju SFC) z dnem 06. 05. 2020 ne poteka več od doma. Kljub temu v skladu z zakonom ZZUSUDJZ do nadaljnjega na sedežu SFC še ne sprejemamo strank. Za vse tekoče zadeve smo vam na voljo na vseh telefonskih številkah in elektronskih naslovih naše agencije.

AKTIVNOSTI SFC V ZVEZI S PROJEKTI V TEKU

Vaše zahtevke za izplačila še naprej pošiljajte v skladu s sklenjenimi pogodbami.

Zahtevke sprejemamo po elektronski pošti, pri čemer:

  • pošljite elektronsko oddano dokumentacijo skrbniku vaše pogodbe in na info@sfc.si;
  • za elektronsko oddane zahtevke vas lahko po koncu izrednih razmer pozovemo k oddaji zahtevka v fizični (tiskani) obliki;
  • elektronsko oddana dokumentacija naj bo obvezno poslana v enem elektronskem sporočilu oziroma v enem paketu.

V naslednjih dneh boste prejeli dopis s posebnim obrazcem, ki bo vam in nam v pomoč pri analizi odstopanj od terminskih, vsebinskih in finančnih načrtov sofinanciranih projektov, ki so nastala kot posledica COVID-19.

AKTIVNOSTI SFC V ZVEZI Z RAZPISNIMI POSTOPKI V TEKU

Razpisi in pozivi potekajo v skladu z zakonom ZZUSUDJZ, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS 36/20 z dne 28. 03. 2020. Podrobnosti v zvezi z zakonom in ukrepi so dostopni na tej povezavi.

Skladno s priporočilom Ministrstva za kulturo novih obveznosti do sprejema rebalansa državnega proračuna ne sprejemamo, posledično to pomeni, da odločb v zvezi z razpisi v teku do sprejema rebalansa proračuna ne bomo izdajali. Prav tako do trenutka, ko bodo znani novi finančni okvirji proračuna za leto 2020 (rebalans proračuna) ne bomo pristopali k podpisovanju novih pogodb, ki pomenijo sprejemanje novih obveznosti.

Vse spremembe in informacije v zvezi z odprtimi in predvidenimi javnimi natečaji v letu 2020 so objavljene na spletni strani SFC pod aktualno, pod zavihkom javni natečaji in na socialnih omrežjih SFC. Redno jih bomo tudi posodabljali.

Na SFC pripravljamo Nabor ukrepov za blažitev posledic COVID-19. Z zadevnimi ukrepi vas bomo podrobneje seznanili v naslednjih tednih.

Prav tako bomo na osnovi predlogov, ki jih pripravljajo filmski producenti, objavili Smernice za snemanja v filmski in AV produkciji v Republiki Sloveniji, ki vam bodo na voljo na spletnih straneh agencije predvidoma v prihodnjem tednu. Naša prioriteta v naslednjih mesecih je spodbuditev vseh aktivnosti za nemoten začetek snemanj, saj lahko le na tak način nadaljujemo s kontinuiteto slovenske filmske produkcije.

Še naprej vas pozivamo, da upoštevate navodila, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ in na ta način poskrbite za lastno zdravje, zdravje sodelavcev in svojih najbližjih. Za vas smo v času uradnih ur dosegljivi po elektronski pošti, telefonu in socialnih omrežjih.

Ostanimo zdravi in pazimo drug na drugega!