OBVESTILO PRIJAVITELJEM IN PARTNERJEM Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije

06. april 2020
Ukrepi v času epidemije COVID-19.

Zaradi pojava širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19), ki ogroža življenje in zdravje ljudi, in zaradi preprečevanja njenega nadaljnjega širjenja se od 16. 3. 2020 do preklica delo zaposlenih na SFC, v skladu s sklepom direktorice, poteka od doma. Omejitev uvajamo skladno z uredbo Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ. Glavna pisarna do nadaljnjega deluje med 9. in 13. uro, vsak drugi dan (ponedeljek, sreda in petek), in je dosegljiva na info@sfc.si ter na telefonsko številko 01 234 32 00, vendar strank zaradi izrednih razmer do nadaljnjega ne sprejemamo na sedežu SFC.

Sodelavci SFC smo v času uradnih ur dosegljivi na naslednjih telefonskih številkah in e-naslovih:
Lidija Zajec, vodja področja filmske produkcije: lidija.zajec@sfc.si, tel.: 031 666 400
Nerina T. Kocjančič, vodja promocije in distribucije: nerina.kocjancic@sfc.si, tel.: 041 725 636
Jelka Stergel, vodja mednarodnega področja: jelka.stergel@sfc.si, tel.: 041 789 999
Mag. Mojca Planšak, odnosi z javnostmi / filmska komisija: pr@sfc.si, tel.: 031 687 685
Nika Gričar, vodja področja razvoja filmske kulture: nika.gricar@sfc.si
Martin Steblovnik, strokovni sodelavec za pravne zadeve: martin.steblovnik@sfc.si
Manca Planinc, strokovna sodelavka za finančne zadeve: manca.planinc@sfc.si
Nataša Bučar, direktorica: natasa.bucar@sfc.si.

PROJEKTI V TEKU

Vaše zahtevke za izplačila še naprej pošiljajte v skladu s sklenjenimi pogodbami.

Zahtevke v času izrednih razmer sprejemamo po elektronski pošti, pri čemer:

  • -pošljite elektronsko oddano dokumentacijo skrbniku vaše pogodbe in na info@sfc.si;
  • -po prekinitvi izrednih razmer vas lahko za elektronsko oddane zahtevke pozovemo k oddaji zahtevka v fizični (tiskani) obliki.

Elektronsko oddana dokumentacija naj bo obvezno poslana v enem elektronskem sporočilu oziroma v enem paketu.

Zavedamo se, da je priprava projektov, ki so v teku, okrnjena.

Prosimo vas, da nas o morebitnih odstopanjih od terminskih načrtov sofinanciranih projektov sproti in pravočasno obveščate. Le na ta način bomo lahko ažurno in uspešno pravočasno reševali situacije, s katerimi se te dni nepričakovano soočamo in srečujemo.

Prosimo, da nas po preklicu epidemije seznanite z oceno posledic zadevnih ukrepov na izvedbo vašega projekta (terminskih, vsebinskih in finančnih), ki naj bo čimbolj natančna in utemeljena. Zaradi lažjega evidentiranja bomo na spletni strani SFC objavili poseben obrazec za zbiranje teh podatkov.

Po koncu izrednih razmer bomo pregledali vsa morebitna odstopanja in vas v zvezi s tem povabili na sestanek, na katerem bomo proučili možnosti dokončanja projekta in morebitnih odstopanj od predvidenega terminskega in finančnega načrta.

Na podlagi vaših ocen bomo oblikovali ustrezne ukrepe za sanacijo posledic ukrepov za zajezitev širjenja CORONA 19.

PROJEKTI PRED PODPISOM POGODB

Skladno s priporočilom Ministrstva za kulturo o neprevzemanju novih obveznosti do sprejema rebalansa proračuna, odločb do nadaljnjega ne bomo izdajali.

RAZPISNI POSTOPKI

Razpisi in pozivi potekajo v skladu z zakonom ZZUSUDJZ, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS 36/20 z dne 28. 03. 2020. Podrobnosti v zvezi z zakonom in ukrepi so dostopni na tej povezavi.

Ministrstvo za kulturo nas je z obvestilom v zvezi s sprejemanjem novih obveznosti seznanilo s tremi priporočili in sicer, da javne razpise in pozive, ki so v teku ali so roki že zaključeni vodimo do priprave odločbe, izdajo odločb pa zadržimo do nadaljnjega ter pri tem upoštevamo ZZUSUDJZ (Ur.l. RS št. 36/2020), da predvidenih javnih razpisov, ki še niso objavljeni do nadaljnjega ne objavimo, med tem ko zahtevki in računi po že prevzetih obveznostih potekajo nemoteno.

Vse spremembe in informacije v zvezi z razpisi so objavljene na spletni strani SFC pod aktualno, pod zavihkom javni natečaji in na socialnih omrežjih SFC. Redno jih bomo tudi posodabljali.

#ostanimodoma

V času razglašene epidemije in v duhu gibanja #ostanimodoma slovenske filmske ustvarjalke in ustvarjalci v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom in z Bazo slovenskih filmov ter Filmoteko, zavodom za širjenje filmske kulture, do nadaljnjega podarjamo na ogled izbor slovenskih filmov. Spored bomo bogatili vsak ponedeljek in četrtek, filmi bodo dostopni 7 dni.
Novosti akcije Vsi (filmi) doma lahko sproti spremljate po kanalih Baze slovenskega filma, Slovenskega filmskega centra in na družbenih omrežjih. Aktualni spored in dostop do filmov pa bo ves čas na voljo tudi na https://bsf.si/sl/novice/vsi-filmi-doma/. O dogodku so obširno poročali vsi mediji, sprotno pa jih bomo obveščali o nadaljnjih vsebinah, ki bodo na voljo. Pobudo je podprlo tudi Ministrstvo za kulturo in večina Veleposlaništev Republike Slovenije v tujini.

Vabimo vas, da se akciji pridružite s spremljanjem in aktivnim širjenjem sporočil, ki so v zvezi z akcijo Vsi (filmi) doma objavljena na našem FB profilu. Akcija je dostopna tudi na portalu Digitalna solidarnost.

V teh dneh vam želimo zlasti, da ostanete zdravi!

V imenu vseh sodelavk in sodelavcev SFC

Nataša Bučar, direktorica

Priloge