Zveza DSFU poziva producente k prijavi za najboljši mednarodni celovečerni film (mednarodni oskar) 2020.

16. julij 2019
Rok za prijavo filmov: 27. avgust 2019.

Spoštovani,

ameriška Akademija za filmsko umetnost in znanost (The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, na kratko AMPAS) je na svoji spletni strani oscars.org objavila pravila za 92. podelitev oskarjev, ki bo 9. 2. 2020.
Kategorija, v kateri tekmujejo najboljši celovečerni filmi v neangleških jezikih, se od letos imenuje »Najboljši mednarodni celovečerni film«. Vabijo vas, da posredujete predloge za slovenski film, ki se bo potegoval za to nominacijo.

Svoje predloge z osnovnimi tehničnimi podatki o filmu in avtorjih ter priloženo prijavnico z izjavo posredujte po elektronski pošti na info@zdsfu.si najpozneje do torka, 27. avgusta 2019, do 24.00. Za morebitna dodatna pojasnila so dosegljivi na istem elektronskem naslovu.

Podrobnejše informacije v zvezi s propozicijami poziva dobite TUKAJ (Pravila št. 13).

Člani strokovne komisije (izbrani na predlog filmskih združenj Zveze DSFU) si bodo prijavljene filme ogledali v začetku septembra in izbrali slovenski film, ki se bo potegoval za to prestižno nagrado.

Producent izbranega filma bo po izboru pozvan k predložitvi popolne dokumentacije in potrebnega gradiva (rok za dostavo zahtevanega gradiva bo 15. september 2019; N.B.: od letos je treba prijavnemu gradivu priložiti 3 DCP in 50 DVD kopij filma z angleškimi podnapisi).

Producenti lahko prijavite film, ki izpolnjuje naslednje pogoje (prosimo, da te podatke posredujete skupaj s priloženo izjavo):
- da gre za celovečerni film, ki je nastal zunaj ZDA in ima večinoma neangleške dialoge;
- da je bila/bo uradna kinematografska premiera filma v Sloveniji med 1. oktobrom 2018 in 30. septembrom 2019;
- da je bil (bo) film po uradni premieri najmanj sedem dni zaporedoma v redni kinematografski distribuciji;
- da film v nobeni različici (npr. televizijski, DVD, internetni, na letalih, …) ni bil distribuiran pred uradno kinematografsko premiero;
- da je film opremljen s točnimi in berljivimi angleškimi podnapisi;
- da je bil film avtorsko večinsko narejen z ustvarjalci s stalnim bivališčem v Sloveniji.

Klemen Dvornik, predsednik Zveze DSFU

Priloge