Obvestilo o oddaji vlog za promocijo in distribucijo v letu 2019

01. julij 2019
Vloge morajo biti oddane najmanj 45 dni pred začetkom distribucije, ogledi filmov za komisijo pa so zaželeni že pred oddajo vloge.

Vse producente, katerih projekti so skladno s pogodbami upravičeni do podpore za distribucijo v Republiki Sloveniji obveščamo, da morajo biti vloge oddane najmanj 45 dni pred začetkom distribucije, ogledi filmov za komisijo pa so zaželeni že pred oddajo vloge, da lahko komisija po oddani vlogi izoblikuje mnenje v roku 7 dni. Producent lahko po lastni presoji oglede organizira v kinodvorani ali pošlje povezavo do filma.

Vloga za promocijo in distribucijo mora vsebovati:

- opis promocijskih in distribucijskih aktivnosti,
- terminski načrt,
- medijski načrt,
- finančni načrt in predračun (promocijskih in distribucijskih aktivnosti), na obrazcih objavljenih na spletni strani,
- v primeru distribucije filma v multipleksih je obvezna pogodba z distributerjem,
- v primeru distribucije filma zgolj v Art kino mreži je obvezno pismo o nameri s strani Art kino mreže ali vsaj Kinodvora,
- v primeru filma za otroke in mladino je potrebno izdelati pedagoško gradivo.

Navodila komuniciranja vsebin Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (za izvajalce projektov, ki jih sofinancira Slovenski filmski center, javna agencija RS) so objavljene in dostopne na tej povezavi.

Kontakt:
Nerina T. Kocjančič
Vodja promocije in distribucije
T: 01 234 32 04
E: nerina.kocjancic@sfc.si