Evropska unija je objavila deset ukrepov za boljše kroženje filmov po Evropi: "European movies on the move"

05. marec 2019
V okviru odprte metode koordinacije je skupina strokovnjakov za kroženje filmov objavila dokument z dobrimi praksami in priporočili za izboljšanje kroženja evropskih filmov v Evropski uniji.

Kroženje evropskih filmov prispeva k odkrivanju evropske kulturne raznolikosti, mednarodnemu občinstvu pa omogoči, da spozna evropska avdiovizualna dela in se ob njih zabava. Z boljšim kroženjem se okrepijo tudi tržne priložnosti za evropsko produkcijo, s čimer se izboljša tudi skupna konkurenčnost sektorja, zlasti v primerjavi z neevropskimi tekmeci.

Po podatkih Evropskega avdiovizualnega observatorija predstavljajo evropski filmi, prikazani kjer koli v Evropi zunaj domače države, 31 % vseh filmov, prikazanih v evropskih kinematografih. Pri vsebinah na zahtevo je delež nižji, in sicer 19 %, pri linearni televiziji pa znaša le 15 %. Da bi izboljšali te številke, je skupina strokovnjakov držav članic za izboljšanje kroženja evropskih filmov, ki deluje v okviru odprte metode koordinacije, objavila dokument z dobrimi praksami in priporočili za okrepitev kroženja evropskih filmov, zlasti tujih evropskih filmov.

Dokument vsebuje posebna priporočila na desetih področjih za oblikovalce politike na nacionalni in lokalni ravni ter na ravni Evropske unije, in sicer od izboljšanja promocije na festivalih, v kinematografih in po spletu, do aktiviranja koprodukcij in celotne verige vrednosti. Vsa priporočila pa so osredotočena na pomembnost občinstva.

Dokument se nahaja na tej povezavi, v delovni skupini za pripravo dokumenta (Open Method of Coordination (OMC) group of Member States' experts) je sodelovala tudi Nataša Bučar, direktorica Slovenskega filmskega centra.