Poziv strokovni javnosti

09. oktober 2018
Do vključno 22. oktobra 2018 na elektronski naslov info@sfc.si

Spoštovani filmski ustvarjalci in drugi soustvarjalci slovenske filmske krajine.

Na spletni strani Slovenskega filmskega centra, javne agencije smo objavili prenovljena splošna akta in sicer
Pravilnik o izvedbi postopka izbire projektov in programov, pogojih in merilih za izbor projektov in programov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije ter Pravilnik Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije o upravičenih stroških sofinanciranih projektov in programov.

Zanima nas vaš strokovni pogled na predloge, zato vas pozivamo, da do vključno 22.10. 2018 na elektronski naslov info@sfc.si posredujete pisne pripombe in predloge k posameznim členom obeh pravilnikov.

Pripombe oziroma predloge k posameznim členom nam posredujte v pisni obliki.

Pripomb in predlogov, ki ne bodo poslani na navedeni elektronski naslov, bodo poslani kasneje oz. se ne bodo nanašali na konkretna določila pravilnikov ne bomo mogli upoštevati.

Vse vaše pripombe bomo proučili in se do njih v naslednjih korakih tudi opredelili.

Za vaš prispevek se vam vnaprej zahvaljujemo.

Slovenski filmski center, javna agencija RS