Obvestilo o rokih za oddajo vlog za promocijo in distribucijo do konca leta 2018

17. julij 2018
Vloge morajo biti oddane najmanj 45 dni pred začetkom distribucije, ogledi filmov za komisijo pa so zaželeni že pred oddajo vloge, da lahko komisija po oddani vlogi izoblikuje mnenje v roku 7 dni. Producent lahko po lastni presoji oglede organizira v kinodvorani ali pošlje povezavo do filma.

Vse producente, katerih projekti so skladno s pogodbami upravičeni do podpore za distribucijo v Republiki Sloveniji obveščamo, da so predvideni naslednji roki za oddajo vlog:
- ponedeljek, 24. september 2018
- ponedeljek, 22. oktober 2018
- petek, 16. november 2018.

Vloge morajo biti oddane najmanj 45 dni pred začetkom distribucije, ogledi filmov za komisijo pa so zaželeni že pred oddajo vloge, da lahko komisija po oddani vlogi izoblikuje mnenje v roku 7 dni. Producent lahko po lastni presoji oglede organizira v kinodvorani ali pošlje povezavo do filma.

Vloga za promocijo in distribucijo mora vsebovati:
- opis promocijskih in distribucijskih aktivnosti,
- terminski načrt,
- medijski načrt,
- finančni načrt in predračun (promocijskih in distribucijskih aktivnosti), na obrazcih objavljenih na spletni strani,
- v primeru distribucije filma v multipleksih je obvezna pogodba z distributerjem,
- v primeru distribucije filma zgolj v Kino art mreži je obvezno pismo o nameri s strani Kino art mreže ali vsaj Kinodvora,
- v primeru filma za otroke in mladino je potrebno izdelati pedagoško gradivo.

Navodila komuniciranja vsebin Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (za izvajalce projektov, ki jih sofinancira Slovenski filmski center, javna agencija RS) so objavljene in dostopne na tej povezavi.

Kontakt:
Nerina T. Kocjančič
Vodja promocije in distribucije
T: 01 234 32 04
E: nerina.kocjancic@sfc.si