Scenarnica 2018 - poziv

12. marec 2018
Društvo slovenskih režiserjev in Slovenski filmski center, javna agencija RS, že tretjič zapovrstjo organizirata polletno scenaristično delavnico, katere namen je intenzivno praktično delo v skupini pod strokovnim vodstvom gostujočega mentorja Srdjana Koljevića.

Cilj scenaristične delavnice, ki bo potekala v Ljubljani šest vikendov od aprila do septembra, je razvoj ideje in zgodbe v scenarij za celovečerni igrani film in priprava tako razvitega scenarija do stopnje, primerne za prijavo na filmske delavnice in razpise doma ali v tujini.

Scenarnica je namenjena profesionalnim ustvarjalcem, že izkušenim scenaristom in režiserjem, kot tudi tistim, ki se na to pot šele podajajo. Prijavijo se lahko polnoletni državljani Republike Slovenije oz. tuji državljani, ki večinsko ustvarjajo v slovenskem jeziku (ali jeziku manjšin).

Termini delavnice:

  • 27. 4.-29. 4. 2018
  • 18. 5.-20. 5. 2018
  • 8. 6.-10. 6. 2018
  • 29. 6.-1. 7. 2018
  • 23. 8.-26.8. 2018
  • 7.9.-9. 9. 2018
  • Predstavitev in zaključek Scenarnice na Festivalu slovenskega filma v Portorožu
Prijavna dokumentacija (v slovenščini)
-izpolnjena prijavnica (word dokument)
-sinopsis (1-3 strani) in/ali treatment (5-10 strani) (pdf)
-prijaviteljev življenjepis
-motivacijsko pismo (cca 1.100 znakov s presledki)
-Izbrani/a kandidat/ka bo pred uvrstitvijo na delavnico podpisal/a Izjavo o povračilu stroškov v primeru neudeležbe na vseh terminih delavnice ter se zavezal/a k omembi Scenarnice 2018 v špici filma, nastalega po scenariju, ki ga bo razvijal/a na delavnici.

Udeležba na delavnici in pogoji:
Delovni jezik delavnice je srbščina (ali angleščina).
V primeru, da bo izbran/a, se prijavitelj/ica s podpisom prijavnice zavezuje k prevodu prijavljenega sinopsisa/treatmenta v angleščino najmanj 8 dni pred začetkom delavnice.

Delo bo potekalo v skupini, od vsakega udeleženca/ke se pričakuje, da bo pred pričetkom delavnice prebral/a projekte vseh drugih udeležencev in da bo tudi sproti dejavno sodeloval/a pri prebiranju in v razpravah o projektih drugih udeležencev.

Udeležba na delavnici je brezplačna.

Rok za prijavo 1. april 2018

Prijave pošljite na: scenarnica@gmail.com

Izbranih bo šest do osem udeležencev, ki jih bo izbrala tričlanska komisija organizatorjev.

Izbrani udeleženci bodo o izbiri obveščeni po elektronski pošti najpozneje do 12. aprila 2018.


Priloge