Osebe tipa Avtor literarne predloge

A
Abadžiev, Georgi
Andersen, Hans Christian
Andrić, Ivo
Aranđelović, Aleksandar
Aveline, Claude
B
Begović, Milan
Bertonclj, Jože
Bevk, France
Bihalji Merin, Oto
Blatnik, Andrej
Boccaccio, Giovanni
Bogić, Miodrag
Bor, Matej
Bosiljčić, Slobodan
Bradbury, Ray
Brešan, Ivo
Briksi, Nenad
Bulgakov, Mihail
C
Cankar, Ivan
Cankar, Izidor
Celestin, Fran
Č
Čašul, Kole
Čehov, Anton Pavlovič
Černodrinski, Vojdan
Čufar, Tone
Đ
Đalski, Ksaver Šandor
D
Davičo, Oskar
Demšar, Brane
Dimić, Moma
Dolenc, Mate
Dortenwald, Rudolf
Dostojevski, Fjodor Mihajlovič
Drakulić, Milan
F
Finžgar, Fran Saleški
Fišer, Ružena
Flisar, Evald
Forstnerič, France
Funtek, Anton
G
Gala, Aleksander
Gelman, Aleksander
Gervais, Drago
Godina, Ferdo
Gogolj, Nikolaj Vasiljevič
Gorki, Maksim
Grabeljšek, Karel
Gruen, Herbert
Grum, Slavko
Guerra, John
H
Hofman, Branko
I
Ingolič, Anton
Isaković, Antonije
J
Jančar, Drago
Janković, Stole
Jenko, Simon
Jesih, Milan
Jokić, Sava
Jurca, Branka
Jurčič, Josip
Jurić, Frane
K
Kaleb, Vjekoslav
Kamerin, Venjamin
Kapor, Momo
Kavalar, Peter
Kavčič, Vladimir
Kermauner, Dušan
Kersnik, Janko
Kisch, Egon Erwin
Kleč, Milan
Klopčič, Mile
Kobal, Barbara
Kocbek, Edvard
Kolar, Slavko
Kosijer, Berislav
Kosmač, Ciril
Kovič, Kajetan
Kozak, Juš
Kraigher, Alojz
Kralj, Vladimir
Kranjec, Miško
Krašovec, Stane
Kreft, Bratko
Krleža, Miroslav
Krvavac, Hajrudin
Kumbatovič Kalan, Filip
Kušan, Ivan
L
Lainšček, Feri
Lalić, Mihailo
Levstik, Fran
Levstik, Vladimir
Lindgren, Astrid
Linhart, Anton Tomaž
Ljeskov, Nikolaj
Lužan, Pavel
M
Mal, Vitan
Mamet, David
Marinković, Ranko
Matavulj, Sima
Maziluš, Teodor
Mazzini, Miha
Mihelič, Mira
Mikeln, Miloš
Milankov, Momčilo
Milčinski, Fran
Milčinski, Frane
Mitić, Svetolik
Mlakar, Iztok
Möderndorfer, Vinko
Mrak, Ivan
N
Nepomuk, Jan Štepanek
Nikolić, Milan
Novak, Slobodan
Nušić, Branislav
O
Ocvirk, Vasja
Ogrinec, Josip
Olujić, Grozdana
Osmanli, Dimitrie
P
Pavlović, Živojin
Pečjak, Vid
Petan, Žarko
Pevec, Metod
Polič, Vasilij
Pop Tasić, Nebojša
Potrč, Ivan
Pregelj, Ivan
Pugelj, Milan
R
Ribič, Ivan
Romac, Paško
Rozman, Smiljan
Rožanc, Marjan
S
Schlesinger, Siegmund
Selimović, Meša
Seliškar, Tone
Sintič, Zvone
Sitar, Sandi
Slodnjak, Tone
Smole, Dominik
Suhodolčan, Primož
Š
Šarotar, Dušan
Šćepanović, Branimir
Štandeker, Lojze
Štok Voljske, Nelda
T
Tavčar, Ivan
Tavčar, Josip
Tišma, Aleksandar
Tišma, Aleksander
Tokuhisa, Kaja
Trojanov, Ilija
Tutorov, Milan
U
Ugrešić, Dubravka
V
Vandot, Josip
Veselinov, Stanka
Vilhar, Miroslav
Vipotnik, Janez
Virk, Jani
Vitez, Grigor
Vojnić Pančur, Petek
Voranc, Prežihov
Vošnjak, Josip
Vuga, Saša
Vuletić, Anđelko
Z
Zajc, Dane
Zaninović, Stjepan
Zidar, Pavle
Zilahy, Lajos
Zorec, Jan
Zorman, Ivo
Zupan, Janez
Zupan, Vitomil
Zupančič, Beno
Zupančič, Matjaž
Ž
Žižek, Fran
Župančič, Oton
?
?ǯrović, Svetozar
?ǯsić, Bora
?ǯsić, Dobrica