Džemo ?ǥsović

Filmografija

Scenograf
Opatica i komesar (1968) celovečerni igrani film
Mali vojnici (1967) celovečerni igrani film
Diverzanti (1967) celovečerni igrani film
Sretni umiru dvaput (1966) celovečerni igrani film
Narodni poslanik (1964) celovečerni igrani film
Tuđa zemlja (1957) celovečerni igrani film