snemalci Filmskih novosti

Filmografija

Direktor fotografije
Most preko Save (1984) kratki dokumentarni informativni film
Slika o »Servu Mihalju« (1984) kratki dokumentarni propagandni film
UNKTAD - Eppur si muove (1983) kratki dokumentarni informativni film
Centar za obaveštavanje (1983) kratki dokumentarni informativni film
Štafeta mladosti (S Titom u srcu) (1981) kratki dokumentarni film
Umro je naš Tito (1980) kratki dokumentarni film
Josip Broz Tito (1980) celovečerni dokumentarni film
Osmi kongres Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata Jugoslavije (1979) kratki dokumentarni reportažni film
Tito i železničari (1978) kratki dokumentarni film
Dobro nam došao (1978) kratki dokumentarni film
Omladina Jugoslavije (1978) kratki dokumentarni film
Jubilej mladosti (1977) kratki dokumentarni informativni film
Strateg mira (1977) kratki dokumentarni film
Deseti kongres SKJ (1974) kratki dokumentarni film
Novi ustav (1974) kratki dokumentarni film
Slavlje pod Markovim kulama - Tutinski kombinat Prilep (1973) kratki dokumentarni reportažni film
Tito (1972) kratki dokumentarni film
Tito - zapisi filmskog snimatelja (1971) celovečerni dokumentarni film
Susreti (1966) kratki dokumentarni reportažni film
Putevima privredne izgradnje (1962) kratki dokumentarni propagandni film
Praznik mladosti 1962 (1962) kratki dokumentarni reportažni film
Beogradska konferencija (1961) kratki dokumentarni reportažni film
Gosti iz Afrike u Jugoslaviji (1961) kratki dokumentarni reportažni film
Praznik rada 1960 godine (1960) kratki dokumentarni reportažni film
Na Sutjesci (1959) kratki dokumentarni film
VII. kongres Saveza komunista Jugoslavije (1958) kratki dokumentarni reportažni film
Majske radosti (1957) kratki dokumentarni reportažni film
Za veće prinose (1957) kratki dokumentarni propagandni film
U borbi za mir (1957) kratki dokumentarni reportažni film