Ljubiša Šarić

Filmografija

Avtor dialogov
Titove poruke (1981) kratki dokumentarni film
Umro je naš Tito (1980) kratki dokumentarni film
Kuča cveća (1980) kratki dokumentarni film
Koreja pozdravlja Tita (1978) kratki dokumentarni reportažni film
Režiser
Titove poruke (1981) kratki dokumentarni film
Jubilej mladosti (1977) kratki dokumentarni informativni film
Strateg mira (1977) kratki dokumentarni film
Tito: put prijateljstva i saradnje (1977) kratki dokumentarni reportažni film
Proslava 30 godina AVNOJ-a (1974) kratki dokumentarni film
Moamer el Gadafi u Jugoslaviji (1973) kratki dokumentarni reportažni film
Četvrta konferencija nesvrstanih (1973) kratki dokumentarni reportažni film
Scenarist
Jubilej mladosti (1977) kratki dokumentarni informativni film
Strateg mira (1977) kratki dokumentarni film
Tito: put prijateljstva i saradnje (1977) kratki dokumentarni reportažni film
Proslava 30 godina AVNOJ-a (1974) kratki dokumentarni film