Vladimir Perišić

Filmografija

Direktor fotografije
Tito pred temama revolucije (1985) kratki dokumentarni film
Organizacija i rad Crvenog krsta u ratu (1979) kratki dokumentarni instruktivni film
Prijedor - juče, danas, sutra (1978) kratki dokumentarni propagandni film
XI. kongres Saveza komunista Jugoslavije (1978) kratki dokumentarni film
Vrhovni komandant na proslavi 35-godišnjice Ratne mornarice (1977) kratki dokumentarni reportažni film
Tito prvi putnik (1976) kratki dokumentarni reportažni film
Predsednik Tito u industriji kablova Moša Pijade, Svetozarevo (1974) kratki dokumentarni reportažni film
Četvrta konferencija nesvrstanih (1973) kratki dokumentarni reportažni film
Volimo te (1972) kratki dokumentarni film
Dalji razvoj federacije ili Putevi usavršavanja jugoslovenskog društveno-političkog sistema (1971) kratki dokumentarni film
Ja ga zovem sloboda (1963) kratki dokumentarni film