Georgije Novkov

Filmografija

Direktor fotografije
Vojnički pozdrav vrhovnom komandantu (1954) kratki dokumentarni reportažni film
Režiser
Tito u Centru visokih vojnih škola (1980) kratki dokumentarni film
Uz maršala Tita (1978) kratki dokumentarni film
Tito među čuvarima neba (1977) kratki dokumentarni reportažni film
Scenarist
Tito u Centru visokih vojnih škola (1980) kratki dokumentarni film
Uz maršala Tita (1978) kratki dokumentarni film
Tito među čuvarima neba (1977) kratki dokumentarni reportažni film