Božidar Boško Mratinković

Filmografija

Režiser
Sećanja - Memorijalni centar »Josip Broz Tito« (1984) kratki dokumentarni film
Umro je naš Tito (1980) kratki dokumentarni film
Kuča cveća (1980) kratki dokumentarni film
Poseta predsednika Idi Amina (1976) kratki dokumentarni reportažni film
Tito u zapadnoj Srbiji (1974) kratki dokumentarni reportažni film
Tito (1972) kratki dokumentarni film
Volimo te (1972) kratki dokumentarni film
Elizabeta II. u Jugoslaviji (1972) kratki dokumentarni reportažni film
Dalji razvoj federacije ili Putevi usavršavanja jugoslovenskog društveno-političkog sistema (1971) kratki dokumentarni film
Deveti kongres Saveza komunista Jugoslavije (1970) kratki dokumentarni film
Susreti (1966) kratki dokumentarni reportažni film
Mladost zemlje (1962) kratki dokumentarni propagandni film
Istorijska konferencija u Beogradu (1961) kratki dokumentarni reportažni film
U borbi za mir (1961) kratki dokumentarni reportažni film
Beogradska konferencija (1961) kratki dokumentarni reportažni film
U borbi za mir (1957) kratki dokumentarni reportažni film
Za veće prinose (1957) kratki dokumentarni propagandni film
Poseta prijateljima (Tito u Sovjetskom savjezu) (1956) kratki dokumentarni reportažni film
Put mira (1955) kratki dokumentarni reportažni film
Scenarist
Sećanja - Memorijalni centar »Josip Broz Tito« (1984) kratki dokumentarni film
Umro je naš Tito (1980) kratki dokumentarni film
Kuča cveća (1980) kratki dokumentarni film
Volimo te (1972) kratki dokumentarni film
Tito (1972) kratki dokumentarni film
Susreti (1966) kratki dokumentarni reportažni film
Mladost zemlje (1962) kratki dokumentarni propagandni film
U borbi za mir (1961) kratki dokumentarni reportažni film
Istorijska konferencija u Beogradu (1961) kratki dokumentarni reportažni film
Beogradska konferencija (1961) kratki dokumentarni reportažni film