Zoran Markuš

Filmografija

Režiser
Titova štafeta (1948) kratki dokumentarni reportažni film
Scenarist
Kroz Jugoslaviju (1953) kratki dokumentarni propagandni film
Titova štafeta (1948) kratki dokumentarni reportažni film