Emilija Marković

Filmografija

Montažer
I biljka traži hranu (1967) kratki dokumentarni poučni film
Put dug 20 godina (1967) kratki dokumentarni propagandni film
Subotica danas (1964) kratki dokumentarni propagandni film
Subotica I (1964) kratki dokumentarni propagandni film
Dobrodošli - Titovo Užice (1964) kratki dokumentarni propagandni film
Hobby (1964) kratki dokumentarni film
Pet korakov naprej (1963) kratki dokumentarni propagandni film
Budimka (1963) kratki dokumentarni propagandni film
Suncokret (1963) kratki dokumentarni gospodarstveni film