Egon Parteli

Filmografija

Direktor fotografije
Sam svoj – portret Jožeta Babiča (2017) dokumentarni