Filmsko preduzeće FNRJ Direkcija za NR Sloveniju - Ljubljana

Filmografija

Produkcijska hiša
Maščujmo in kaznujmo (1946) kratki dokumentarni film
I. zlet Zveze za telesno vzgojo v Ljubljani (I. zlet fiskulturnikov v Ljubljani) (1946) kratki dokumentarni reportažni film
Ljubljana pozdravlja osvoboditelje (1946) kratki dokumentarni reportažni film
Triglav pozimi (1946) kratki dokumentarni reportažni film