Triglav film

Predhodnik Triglav filma je je bila Podružnica državnega filmskega podjetja za Slovenijo, ustanovljena 20. 5. 1945, ki je bila podrejena Državnemu filmskemu podjetju s sedežem v Beogradu, Ministrstvu za prosveto v Beogradu in propagandni komisiji Izvršnega odbora Osvobodilne fronte. Konec leta 1945 so spremenili ime v Filmsko podjetje Demokratične federativne Jugoslavije, direkcija za Slovenijo, ki je prevzela laboratorij in opremo Emona filma. Po ukinitvi državnega filmskega podjetja je Vlada Ljudske republike Slovenije ustanovila Triglav film (Ur.l. LRS, št. 61/46) s sedežem v Ljubljani. Njegova naloga je bila proizvajati umetniške in dokumentarne filme ter filmske obzornike. Podjetje je obstajalo do 1. 1. 1975, ko se je združilo z Viba filmom (sklep Temeljnega sodišča v Ljubljani, oddelek za gospodarsko sodstvo, Srg 42/75, št. rg. v. 702/17).

Filmografija

Produkcijska hiša
Fatamorgana (1968) kratki lutkovni film
Zvezdica zaspanka (1965) kratki lutkovni film
Počitnice v Lipici (1965) TV nadaljevanka
Jutro, jezero in večer v Annecyju (1965) kratki risani eksperimentalni film
Kitarist (1964) kratki lutkovni film
Jurček v ječi (1964) kratki lutkovni film
Ona, on in? ... HIMO (1964) kratki reklamni film
Samorastniki (1963) celovečerni igrani film
Pirata del diavolo, Il (1963) celovečerni igrani film
Kaj za vas? (1962) kratki dokumentarni film
Iz snega v cvetje (1962) kratki dokumentarni propagandni film
Energija reke Drave (1962) kratki dokumentarni film o naravi
Klativitez (1962) kratki lutkovni film
Poroka (1962) kratki lutkovni film
Štafeta mladosti (1962) kratki dokumentarni reportažni film
Naš avto (1962) celovečerni igrani film
Anno 3003 (1962) kratki lutkovni film
Cekin (1962) kratki lutkovni film
Jesenska noč med slovenskimi polharji (1962) kratki dokumentarni film
Venera (1961) kratki lutkovni film
Ples v dežju (1961) celovečerni igrani film
Balada o trobenti in oblaku (1961) celovečerni igrani film
Ti loviš (1961) celovečerni igrani film
Zadnja šolska naloga (1961) kratki dokumentarni film
Kako to boli (1961) kratki dokumentarni film
Don Pedro (1961) kratki lutkovni film
S trnkom ob Soči (1961) kratki dokumentarni propagandni film
Jurček stražar (1961) kratki lutkovni film
Romanca o solzi (1961) kratki igrani film
Prebrisani Jurček (1961) kratki lutkovni film
Luka bodočnosti (1961) kratki dokumentarni propagandni film
L'Enclos / Ograda (1961) celovečerni igrani film
Akcija (1960) celovečerni igrani film
Pepe išče stanovanje (1960) kratki lutkovni film
Brda (1960) kratki dokumentarni propagandni film
Zeleno zlato (1960) kratki dokumentarni gospodarstveni film
Banka (1960) kratki lutkovni film
Intermezzo (1960) kratki lutkovni film
Robot (1960) kratki lutkovni film
Torzo (1960) kratki dokumentarni film
Veselica (1960) celovečerni igrani film
X-25 javlja (1960) celovečerni igrani film
Čigavo je pismo (1959) kratki lutkovni film
Motoritis (1959) kratki lutkovni film
Na sončni strani ceste (1959) kratki dokumentarni film
Tri četrtine sonca (1959) celovečerni igrani film
Dobri stari pianino (1959) celovečerni igrani film
Nenavaden lov (1959) kratki dokumentarni film o naravi
Fazani (1959) kratki dokumentarni film o naravi
Zaspane (1959) kratki lutkovni film
Prvi koraki (1959) kratki dokumentarni propagandni film
Vasovalec (1959) kratki lutkovni film
Revolucionarni val 1917-1920 (1959) kratki dokumentarni film
Grande strada azzura, La (1958) celovečerni igrani film
Dobro morje (1958) celovečerni igrani film
Vzpon (1958) kratki dokumentarni reportažni film
Kilovati za vaško skupnost (1958) kratki dokumentarni propagandni film
100 km življenja (1958) kratki dokumentarni reportažni film
Uporabno in lepo (1958) kratki dokumentarni propagandni film
V dolini Soče (1958) kratki dokumentarni propagandni film
Beli konji (1958) kratki dokumentarni gospodarstveni film
Skrivnosti Jadrana (1958) kratki dokumentarni poljudnoznanstveni film
Bongo (1958) kratki lutkovni film
O medvedu Sulčku in metuljčku (1958) kratki dokumentarni film
Rondo (1958) kratki lutkovni film
Najlepši cvet (1957) kratki lutkovni film
Quand vient l'amour (1957) celovečerni igrani film
Življenje ni greh (1957) kratki dokumentarni film
Fantastična balada (1957) kratki dokumentarni film
Zimska radost (1957) kratki dokumentarni propagandni film
Brihtne buče (1957) kratki lutkovni film
Ne čakaj na maj (1957) celovečerni igrani film
Deset godina Narodne tehnike Jugoslavije (1956) kratki dokumentarni propagandni film
Dolina miru (1956) celovečerni igrani film
O gozdu bi rad nekaj povedal (1956) kratki dokumentarni propagandni film
Za zdravje državljanov (1956) kratki dokumentarni propagandni film
Pod lipo (1956) kratki dokumentarni etnografski film
Domotožje (1956) kratki dokumentarni reportažni film
Vasovanje (1956) kratki dokumentarni etnografski film
Ribničan bi rad plesal (1956) kratki dokumentarni etnografski film
Otok galebov (1956) kratki dokumentarni film o naravi
Filmski esej iz življenja Ivana Cankarja (1956) kratki dokumentarni film
Plat zvona (1955) kratki dokumentarni film
Kratka poseta fabrici elektrotehničkog materijala i fine mehanike Iskra (1955) kratki dokumentarni industrijski film
Življenje velenjskih rudarjev (1955) kratki dokumentarni reportažni film
Novi izdelki (1955) kratki dokumentarni propagandni film
Obnova v deželi svobode (1955) kratki dokumentarni film
Ples čarovnic (1955) kratki igrani baletni film
Bodi previden (1955) kratki dokumentarni propagandni film
Od lesa do papirja (1955) kratki dokumentarni industrijski film
Tri zgodbe (1955) celovečerni igrani film
Trenutki odločitve (1955) celovečerni igrani film
U Vojno-sanitetskoj oficirskoj školi (1955) kratki dokumentarni propagandni film
Kajak (1955) kratki dokumentarni reportažni film
Nevesta le jemlji slovo (1954) kratki dokumentarni etnografski film
Nesrečna kost (1954) kratki reklamni film
V. obletnica Ciril Metodijskega društva 1954 - 3. občni zbor (1954) kratki dokumentarni reportažni film
Železarna Jesenice (1954) kratki dokumentarni reportažni film
Na svidenje na Ostrožnem (1954) kratki dokumentarni film
Zima mora umreti (1954) kratki dokumentarni etnografski film
Kroparski kovači (1954) kratki dokumentarni etnografski film
Plavž v Štorah (1954) kratki dokumentarni propagandni film
Sol iz morske vode (1954) kratki dokumentarni gospodarstveni film
Ilirija (1954) kratki reklamni film
Am Anfang War Es Sunde (1954) celovečerni igrani film
Mož z aktovko (1953) kratki igrani reklamni film
Slovo od Borisa Kidriča (1953) kratki dokumentarni reportažni film
Na-Ma (1953) kratki reklamni film
Jara gospoda (1953) celovečerni igrani film
V soncu višin (1953) kratki dokumentarni film
Vesna (1953) celovečerni igrani film
Usoden strel (1953) kratki lutkovni film
Dedek Mraz veselja čas (1953) kratki dokumentarni reportažni film
Dalmatinska svatba (1953) celovečerni igrani film
... za življenje (1953) kratki dokumentarni propagandni film
Mojster Plečnik (1953) kratki dokumentarni film
Naši dokumenti - Slovenija (1953) kratki dokumentarni propagandni film
Naši dokumenti - Ljubljana (1953) kratki dokumentarni propagandni film
IV kongres Socialistične zveze delovnega ljudstva (1953) kratki dokumentarni reportažni film
Naši dokumenti - Jugoslavija (1953) kratki dokumentarni propagandni film
Kam? (1953) kratki dokumentarni propagandni film
Naši dokumenti - Okroglica (1953) kratki dokumentarni reportažni film
Feljton o Železarni Štore (1953) kratki dokumentarni reportažni film
Barok v Ljubljani (1953) kratki dokumentarni film o umetnosti
Hej brigade (1952) kratki dokumentarni reportažni film
Lepote podzemlja (1952) kratki dokumentarni propagandni film
Kulturni spomeniki (Iz ciklusa Koroška) (1952) kratki dokumentarni
Plazovi na Tolminskem (1952) kratki dokumentarni reportažni film
Prvi maj 1952 (1952) kratki dokumentarni reportažni film
24 ur med nami (1952) kratki dokumentarni propagandni film
O Miklovi Zali (1952) kratki dokumentarni film
Cankarjeva založba v čast 400-letnice slovenske knjige (1952) kratki dokumentarni reportažni film
Proč roke od naše zemlje (1952) kratki dokumentarni propagandni film
Spomini na partizanska leta (1952) kratki dokumentarni film
Če bi Krka spregovorila (1952) kratki dokumentarni film
7 na en mah (1952) kratki lutkovni film
Drugi redni občni zbor Ciril Metodijskega društva katoliških duhovnikov LRS (1952) kratki dokumentarni reportažni film
Pomlad v Beli krajini (1952) kratki dokumentarni film
Vitez in koš (1952) kratki lutkovni film
Svet na Kajžarju (1952) celovečerni igrani film
Izlet v domovino (1952) kratki dokumentarni reportažni film
Pomlad v gorskem lovišču (1951) kratki dokumentarni film
Oton Župančič (1951) kratki dokumentarni film
Trst (1951) celovečerni igrani film
Partizanski dokumenti (1951) kratki dokumentarni film
Kekec (1951) celovečerni igrani film
Po partizanskih poteh (1951) kratki dokumentarni reportažni film
Naši lipicanci (1951) kratki dokumentarni gospodarstveni film
Trubar med nami (1951) kratki dokumentarni film
Koraki v svobodo (1951) kratki dokumentarni propagandni film
Spominska razstava Osvobodilne fronte (1951) kratki dokumentarni reportažni film
Slike iz loškega pogorja (1951) kratki dokumentarni film o umetnosti
Zakaj ni toka? (1950) kratki igrani satirični film
Prekmurje (1950) kratki dokumentarni etnografski film
Za novo zemljo in kruh (1950) kratki dokumentarni propagandni film
Študentske igre (1950) kratki dokumentarni reportažni film
Gradimo veliki atelje (1950) kratki dokumentarni reportažni film
Planica Jugoslavija (1950) kratki dokumentarni reportažni film
Po sedmih letih (1950) kratki dokumentarni
Tržaška mladina na oddihu v LR Sloveniji (1950) kratki dokumentarni reportažni film
Krepimo pripravljenost protiletalske zaščite (PAZ-a) (1950) kratki dokumentarni
Pred premiero Trsta (Še bo kdaj pomlad) (1950) kratki reklamni film
Jetika in borba proti njej (1949) kratki dokumentarni
Partizani in tisk (1949) kratki dokumentarni film
Borba frontnih brigad za gozdarski plan (1949) kratki dokumentarni reportažni film
Jesen med trtami (1949) kratki dokumentarni film
Pšata 1949 (1949) kratki dokumentarni reportažni film
Bodoči čuvarji neba (1949) kratki dokumentarni film
S Titovimi fiskulturniki v Pragi (1949) kratki dokumentarni reportažni film
Planica 1949 (1949) kratki dokumentarni reportažni film
Kurentovanje (1949) kratki dokumentarni film
Ivan Cankar, filmski biografski esej (1949) kratki dokumentarni film
France Prešern, 1849-1949 (1949) kratki dokumentarni film
Ptuj - zgodovinsko mesto (1949) kratki dokumentarni reportažni film
Med zagorskimi rudarji (1949) kratki dokumentarni film
Vode nam bodo pokorne (1949) kratki dokumentarni film
Ustvarjalcem petletke (1949) kratki dokumentarni propagandni film
Primorski dnevnik (1949) kratki reklamni film
Naš film (1949) kratki dokumentarni reportažni film
Slovenska drama v letih 1919-1949 (1949) kratki dokumentarni film
Balkanijada v vajah na orodju (1948) kratki dokumentarni reportažni film
Filmski obzornik 29 (1948) kratki dokumentarni novičarski film
Filmski obzornik 28 (1948) kratki dokumentarni novičarski film
Slovensko primorje (1948) kratki dokumentarni film
O gradnjah LRS v letu 1947 v borbi za plan (1948) kratki dokumentarni propagandni film
Uničujmo koloradskega hrošča (1948) kratki dokumentarni
Prvi maj v Trstu (1948) kratki dokumentarni reportažni film
Vse sile za proslavo prvega maja v Trstu (1948) kratki dokumentarni reportažni film
Gradimo zadružne domove (1948) kratki dokumentarni propagandni film
S Titovimi brigadirji (1948) kratki dokumentarni film
Filmski obzornik 32 (1948) kratki dokumentarni novičarski film
Filmski obzornik 31 (1948) kratki dokumentarni novičarski film
Partizanske bolnice v Sloveniji (1948) kratki dokumentarni film
Tujega nočemo, svojega ne damo (1948) kratki dokumentarni reportažni film
Na svoji zemlji (1948) celovečerni igrani film
Vse za otroka (1947) kratki dokumentarni propagandni film
Zmagali so najboljši (1947) kratki dokumentarni film
Vojni zločinci bodo kaznovani (1946) kratki dokumentarni reportažni film
Filmski obzornik avgust 1946 (1946) kratki dokumentarni novičarski film
Mladina gradi (1946) kratki dokumentarni film
Volitve v ustavodajno skupščino v DFJ v Ljubljani (1945) kratki reportažni film
Planica 1935 (1935) kratki dokumentarni reportažni film