Filmi v letu 1944

Jelendol (1944) kratki dokumentarni film
Organizacija TODT (1944) kratki dokumentarni reportažni film
Prisega slovenskih domobrancev (1944) kratki dokumentarni film
Veliko protikomunistično narodno zborovanje na Kongresnem trgu v Ljubljani 29.VI.1944 (1944) kratki dokumentarni reportažni film