Besede onkraj vidnega / Seen beyond (2011)

55 min / dokumentarni, srednjemetražni film

Zakaj je razmerje do knjig za položaj slepih še posebaj pomembno? Kako dostopajo do jezika, ko je njihov nabor čutnih informacij zožan? Kako deluje njihova domišljija? Kakšna je njihova pisava in kakšne možnosti branja so jim na voljo? Kakšne so njihove knjižnice? Kakšne spremembe prinaša digitalizacija? Preko teh in drugih vznemirljivih vprašanj skuša film reflektirati ovire in možnosti polnopravnega vključevanja stigmatizirane skupine v sodobno informacijsko družbo. Film ob številnih osebnih zgodbah in refleksijah strokovnjakov skuša preplesti številne teme, ki se odpirajo ob preseku dveh pomembnih družbenih kategorij: slepote kot fizične, psihološke in socialne danosti na eni in knjige kot nosilke civilizacijskega razvoja in prostoru individualne svobode na drugi strani. Sledimo opismenjevanju slepih otrok, študiju in vključevanju v svet znanja ter branju kot izkušnji estetskega in avtorefleksije. Film prinaša emancipatorično sporočilo, saj nenehno išče točke in dileme, ki so skupne vsem ljudem, ne glede na rasno, socialno ali kulturno pogojenost. Okularocentričen pogled na svet, ki poudarja dominacijo vida in prosojnosti, se kaže kot nezadosten. Tehnološke spremembe, ki demokratizirajo svet znanja in kulture, so morda le zunanji odraz globljih družbenih sprememb.

Nastopajoči

Branko Čeak
Aleksandra Surla
Branko Petovar
Dr. Tomaž Brejc
Marko Mikulin
Aksinija Kermauner
Alem Mešinović
Anja Pustak Lajovic
Tomaž Wraber
Alenka Zupančič
Tomo Virk
Boštjan Vuga

Filmska ekipa

Režiser: Matjaž Latin
Scenarist: Mitja Čander
Direktor fotografije: Jure Černec
Avtor glasbe: Sebastijan Duh
Montažer: Matjaž Jankovič
Oblikovalka maske: Sonja Murgelj
Oblikovalec zvoka: Sebastijan Duh, Drago Kočiš
Snemalec: Jure Černec
Snemalec zvoka: Tomaž Frahm
Izvajalec glasbe: Sebastijan Duh

Organizacije

Izvršni producent: Tramal films, zavod za kulturne dejavnosti
Produkcijska hiša: Vizualni laboratorij
Koprodukcijska hiša: VPK - Videoprodukcija Kregar d.o.o., RTV Slovenija

Tehnični podatki

Format: Beta SP
Razmerje: 1:1,85
Barve: barvni
Zvok: dolby Digital SRD