Pot v gaj / Opre roma 3 / Lane to the grove / Opre Roma 3 (2011)

72 min / igrano dokumentarni , celovečerni film

Pot v gaj je 3. del romsko-slovenske trilogije OPRE ROMA, v katerem se prepletajo današnje teme in dileme s tistimi pred desetletji. Takrat so avtor in prijatelji, med njimi še posebej Bojan Tudija, osrednja oseba, izvedli več pomembnih akcij za izboljšanje življenja Romov, ustanovili prvo romsko društvo v državi in dosegli dopolnitev zakona o lokalni samoupravi, po kateri romske skupnosti volijo svojega predstavnika v občinske svete. Prizadevanje Romov in vse številnejših posameznikov v večinski družbi je rodilo sadove in pokazalo se je, da je romsko problematiko mogoče uspešno reševati edino z medsebojno povezanostjo in vzajemnim, vztrajnim in potrpežljivim delom. Po 20 letih avtor preverja, kaj se je spremenilo v tem času, kakšni so dejanski dosežki slovenske družbe na področju materialne, socialne in narodnostne integracije Romov v življenju nove države. Je načrtovana pot za odpravljanje slabosti in težav obrodila sadove, so izpolnjene namere in naloge, ki si jih je zadala večinska družba? So tudi Romi spremenili svoje razvade in privzeli skupne civilizacijske norme? Kljub nasprotovanju nekaterih novih političnih opcij, je videti, da se je življenje Romov in sožitje z drugimi krajani marsikje izboljšalo. Kjer je prevladal vzajemen interes in je vzniknilo sodelovanje med krajani in romsko skupnostjo, je življenje znosnejše, kjer pa vladajo nasprotja, nejevolja in predsodki, je stanje slabo. Tudi Bojan se znajde v birokratskem navzkrižnem ognju in le s trdno voljo in vztrajnim delom mu uspe zgraditi boljše življenjske razmere zase in družino. Po mnogih letih prizadevanja, ko se vrsto let posveča romski »politiki«, postane podpredsednik Zveze Romov Slovenije in poslanec v občinskem svetu, se zazremo v sedanje razmere. Bojanov vpliv v romskem naselju je očiten in skupaj z drugimi člani KS Šmihel uspe doseči znatne spremembe v prid večine krajanov. Vodstvo krajevne skupnosti ga pri tem podpira in skupaj dosežejo tudi to, da postane romsko naselje integralni del šmihelske skupnosti, ulica z nazivom Pot v gaj. Toda kljub temu Bojan čuti, da njegova prizadevanja, številni predlogi za nadaljnje izboljšanje pogojev življenja Romov, vedrina, delavnost in optimizem, največkrat naletijo na gluha ušesa, zato se odloči, da svoje javno delovanje opusti in si le še osebno prizadeva za izboljšanje življenjskih razmer romske etnije in krajevne skupnosti v celoti.

Nastopajoči

Bojan Tudija

Filmska ekipa

Režiser: Filip Robar Dorin
Scenarist: Filip Robar Dorin
Dramaturg: Filip Robar Dorin
Direktor fotografije: Primož Kastelic
Avtor glasbe: Jean Pierre Romanelli
Montažer: Jernej Puntar
Oblikovalec zvoka: Jernej Puntar
Snemalec: Primož Kastelic
Snemalec zvoka: Srečko Malovič
Izvajalec glasbe:  Glasbena skupina DeŽur
Koproducent:  Jaka Produkcija d.o.o.

Organizacije

Producent: Studio Vrtinec, Video produkcija d.o.o.
Sofinanciral: Sklad za avdiovizualne medije

Tehnični podatki

Format: Beta digital
Razmerje: 16:9
Barve: barvni
Zvok: dolby Digital SRD