Sepultura / Sepultura (2010)

neznan, neznan

Izhajala sem iz gledalike predstave Missa in a minor režiserja Ljubie Ristića in novele Grobnica za Borisa Davidoviča Danila Kia. Film govori o oktobrski revoluciji, avantgardi, njunih idejah, paradoksih in posledicah. Rdečo nit predstavlja zgodba o življenju in smrti ognjevitega revolucionarja Borisa Davidoviča Novskega. V prvem delu je poudarjena utopičnost avantgarde oziroma pojem optimalna projekcija. Po Aleksandru Flakerju optimalna projekcija ne predstavlja idealnega kraja v prihodnosti, ampak gibanje, ki je izbira optimalne možnosti v prevladovanju realnosti. Avantgarda in oktobrska revolucija sta se skupaj borili za novo brezrazredno družbo in novega človeka. Za njiju je značilen utopizem, ki pa se v določenem pogledu bistveno razlikuje. Drugi del predstavlja obdobje komunizma. Poudarjena je razlika v pojmovanju utopije znotraj avantgarde in sovjetskega marksizma, razlika med osebnim interesom in družbenim ciljem ter med osebno in vijo resnico. Po zmagi oktobrske revolucije se je uveljavil sovjetski marksizem, katerega temeljna značilnost je predpostavka, da je v Sovjetski zvezi utopija že realizirana. Nova družba, ki je definirana v socialističnem smislu marksistične teorije, postane edini kriterij resnice in neresnice ter pravice in nepravice. Državni sistem zadui vsa odstopanja v miljenju in delovanju. Struktura sovjetske družbe zahteva popolno podreditev individualnih interesov družbi. Novski je kot neprilagodljiv revolucionar pristal v stalinističnih gulagih. Drugi del je osredotočen na zaslianje Novskega. Njegova osebna resnica je v primerjavi z vijimi cilji ničvredna. V tem dolgotrajnem procesu Novski izgublja svoj obraz. Danilo Ki na začetku novele navede, da je /.../ na presenetljiv in nerazložljiv način ta človek, ki je svojim političnim načelom dal pomen neke stroge morale, ta ognjeviti internacionalist, ostal zapisan v kronikah revolucije kot osebnost brez obraza in brez glasu. Novskega torej uniči sistem za katerega si je v času revolucije boril. Utopična družba je bila realizirana skozi represivni državni aparat. Ker pa je Novski "...obstajal zgolj v času in zavračal možnost, da obstaja tudi v prostoru."(Ljubia Ristič), ga je torej nemogoče dokončno pokopati. Od tod tudi naslov filma - Sepultura.

Nastopajoči

Gašper Butina

Filmska ekipa

Režiser: Petra Rodman
Scenarist: Petra Rodman
Avtor glasbe: Andrej Božič
Scenograf: Petra Rodman, Andrej Božič
Montažer: Petra Rodman
Oblikovalec zvoka: Andrej Božič
Snemalec: Petra Rodman
Asistent snemalca: Vesna Rodman, Monika Skitek, Barbara Bečan
Producent: Petra Rodman
Tehnične usluge: Bojan Dovrtel

Tehnični podatki

Format: /
Razmerje: /
Barve: /
Zvok: neznan