Varuhi templja / (2008)

30 min / dokumentarni, celovečerni film

To so tisti ljudje, brez katerih ne more nobena župnija in nobena cerkev. Mežnarji. Čeprav so v ozadju, je njihovo delo zelo odgovorno in pomembno, a jim ne puča prostega časa. Je obveznost in hkrati poklicanost. est zgodb mežnarjev in mežnaric nam odpre nov pogled na poklic ali bolje rečeno način življenja v različnih župnijah po Sloveniji. Vendar ti mežnarji niso zgolj samo mežnarji, so veliko več. Mežnarica v martnem pri Litiji je mati treh otrok, kuha za duhovnike in je tudi katehetinja, mežnarica v Zagorju ob Savi je organistka, vodja družinskega zbora, katehetinja, dela tudi v pisarni, mežar iz Zavratca je poleg mežnarjenja in redne službe poveljnik prostovoljnega gasilskega drutva, hkrati pa tudi predsednik krajevne skupnosti Zavratec, mežnar iz Dobličke gore je vnet pritrkovalec in skupaj z mojstrom obnavlja cerkev, mežnar iz Brda pri Lukovici ima polega mežnarstva e novinarsko žilici in objavlja novice na spletnem portalu www.rkc.si, pa tudi v tiskanih medijih, mežnar iz Metlike pa je najstareji od vseh predstavljenih, ki se e dobro spominja latinske mae in vsakodnevnega ročnega zvonenja.

Filmska ekipa

Režiser: Ita Obersnu
Scenarist: Katja Stamboldžioski
Direktor fotografije: Aleš Živec
Montažer: Zvone Judež
Snemalec: Aleš Živec

Organizacije

Produkcijska hiša: TV Slovenija

Tehnični podatki

Format: IMX
Razmerje: /
Barve: barvni
Zvok: neznan