Cenka Lives Somewhere / Nekje živi Cenka (1988)

62min / fiction TV feature, TV drama / Sitcom / Drama Series / Mini Series /TV Film

Niz situacij, ki jih doživlja ranjena junakinja v svojem intimnem razmerju do sveta in do ljudi. Svoj pogled na človeka, ki z nestvarnimi, a tako dragocenimi upanji živi sredi sveta, v katerem boleče doživlja resničnost in banalnost medčloveških odnosov, sklene igra s prizorom najdene sreče in ljubezni.

Cast

Alenka Svetel
Marta Pestator
Franc Uršič
France Severkar
Olga Kacjan
Roman Končar
Violeta Tomič
Borut Veselko

Film crew

Director: Andrej Stojan
Screenwriter: Janez Žmavc
D.O.P.: Bojan Kastelic
Production designer: Mirta Krulc
Editor: Ana Zupančič
Sound designer: Igor Laloš
Assistant director: Magda Lapajne
Script: Vida Vilhar
Lighting technician: Sveto Makič, Marko Tončič, Rudi Medved, Dragan Zver
Prop Master: Stojan Zupan, Jani Koprivc
Producer: Marcel Buh

Organizations

Production Company: RTV Ljubljana

Technical data

Film format: 16mm
Aspect ratio: 1:1,37
Colours: color
Sound: commag, mono