Everything Is Under Control / Vse je pod kontrolo (1992)

330m / fiction short, Short Film

Satirični prikaz vojne za Slovenijo med slovensko teritorialno obrambo in jugoslovansko vojsko junija in julija 1991. Na zahodni meji z Italijo skuša skupina slovenskih teritorialcev zavzeti obmejno stražnico, a se napad omili v pogajanje, to pa celo v prijateljsko druženje obeh vojska. Komandir obmejne postojanke, Musliman iz Bosne, in poveljnik slovenskih teritorialcev, vojak po sili, se navsezadnje vendarle spopadeta, vendar zaradi lepe ženske, ujetnice JA.

Cast

Jože Babič
Davor Jureško
Tomaž Lehpamer
Vida Levstik
Janez Starina
Sebastijan Starič
Jette Vejrup Ostan
Esad Babačić
Dušan Cunjak
Primož Petko Petkovšek
Matjaž Pikalo

Film crew

Director: Metod Pevec
Screenwriter: Damjan Kozole, Metod Pevec
D.O.P.: Karpo Aćimović Godina
Music author: Boris Jurjevčič, Gojmir Lešnjak
Production designer: Urša Loboda
Costume Designer: Katarina Nikolov
Editor: Stanko Kostanjevec

Organizations

Production Company: E-Motion film - Ljubljana, TV Slovenija, Filmski studio Viba film Ljubljana

Technical data

Film format: 16mm
Aspect ratio: 1:1,37
Colours: color
Sound: unknown